Игри

Информация за страница Чепеларе

Историята на град Чепеларе не е толкова подробна и описвана в сравнение с много други населени места на територията на страната. Независимо от този факт обаче, населеното място също като всяко друго има свои собствени традиции и обичаи. Знае се например, че две години след освобождението на страната ни от гнета на османските поробители в града се създава пощенска станция. Също така е прокаран и телеграф за свръзка, а през 1921 година в населеното място се прокарва и електричество. Тази година е значима и за цялата ни страна, защото е свързана със знаково събитие. Именно през въпросната година на 27 юни умира патриархът на българската литература и автор на първия роман Под игото Иван Вазов. 14 години след електрифицирането – през 1934 година – се открива и местното туристическо дружество. То носи името Студенец. През 1950 година пък се създава и пещерен клуб, който е пряко свързан с развитието на туризма в този град.

   Дружество на Македонската организация с главен председател Георги Мерджанов е основано в Чепеларе на 1 октомври 1899 година. Подпредседател на организацията е Петко Антонов Разсуканов, а за касиер е избран Атанас Гергинов. Функциите на секретар пък се поемат от Тодор Чичовски. Населеното място е се избира за Четвърти пограничен пункт от Върховния комитет и по-конкретно – за негово седалище. Функциите на това седалище са пряко свързани с осигуряването на контакти отвъд Беломорието. Трима са началниците на седалището, изпълнявали функциите и задълженията си през различен период от време. Първият от тях е Вълчо Сарафов, който остава на поста си в продължение на две години – до 1901 година. След него до другата година постът се заема от Константин Антонов, а трети път позицията се оглавява от Петър Кузманов. Пунктът получава от Върховния комитет материали, които трябва да се препратят към границата до съответни обекти. Цели три на брой тайни канала се изграждат за тази цел и така в значителна степен улесняват извършването на тази дейност. Те са съответно през Проглед, Широка лъка и Манастир. До пролетта на 1900 година в Четвърти пункт се държат на склад 400 пушки с марка Крънка и 500 сандъци с патрони и боеприпаси.

   През следващите няколко месеца всички тези неща са успешно прехвърлени в Османската империя. Две са събитията, които местното население редовно отбелязва всяка година. Първото от тях е официалният градски празник, който се чества в деня на славянската писменост и култура 24 май. Втората даваща поводи за гордост дата е 15 септември. Освен че тогава е първият учебен ден, през 1964 година на същата дата населеното място официално получава статут на град. Родом от града са няколко известни личности, които с дейността си допринасят изключително много за популяризирането му. На първо място се откроява името на историка и революционер Васил Дечев, благодарение на който достигат много от сведенията за града. От града е и олимпийската шампионка по биатлон от Зимните игри през 1998 година Екатерина Дафовска. Изявеният общественик Васил Гаджуров също е роден в зимния ни курорт, като той е радетел за развитието на местно ниво и градоначалник в продължение на дълги години.

Етикети:   България , Градове